لاستیک استفاده می شود منبع تسمه نقاله

برای من ایمیل بزن